×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamówienia publiczne

Regulamin udzielania zamówień - pobierz PDF

Lista zamówień publicznych

Kliknij na kolumnę tabeli, aby posortować według numeru, daty zamieszczenia, terminu składania ofert lub statusu.

Numer Data zamieszczenia Termin składania ofert Nazwa Status
ZP-423/2020
Dostawy
2020-12-28 2020-12-29 Dostawa samochodów osobowych, w tym realizowana w formie wynajmu długoterminowego, na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz »» Ogłoszony
ZP-421/2020
Dostawy
2020-12-08 2021-01-19 Dostawa wraz z instalacją zestawu do kulometrycznego oznaczania zawartości węgla i siarki w materiałach stałych »» Rozstrzygnięty
DZ/270/ZP-422/2020
Usługi
2020-11-27 2020-12-08 Ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach »» Rozstrzygnięty
DZ/270/ZP-420/2020
Roboty budowlane
2020-06-30 2020-07-20 Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w hali IV Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica »» Rozstrzygnięty
DZ/270/ZP-417/2019
Roboty budowlane
2019-09-04 2019-09-20 Remont fragmentu ogrodzenia »» Rozstrzygnięty
DZ/270/ZP-415/2019
Dostawy
2019-08-13 2019-09-13 Dostawa wraz z instalacją przenośnego rentgenowskiego analizatora (dyfraktometru) do badań naprężeń resztkowych z możliwością oznaczania udziału austenitu szczątkowego »» Rozstrzygnięty
DZ/270/ZP-416/2019
Roboty budowlane
2019-07-30 2019-08-20 Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji dla Hali IV w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica »» Unieważniony
DZ/270/ZP-414/2019
Roboty budowlane
2019-07-26 2019-08-23 Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Instytutu Metalurgii Żelaza – dostosowanie drogi do wymogów drogi pożarowej »» Rozstrzygnięty
ZP-411/2019
Roboty budowlane
2019-05-27 2019-06-24 Budowa portierni wraz z zapleczem przy budynku administracyjnym Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytutu Metalurgii Żelaza. »» Rozstrzygnięty
DZ/270/ZP-409/2019
Dostawy
2019-05-17 2019-06-17 Dostawa do Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach wraz z zabudową laboratoryjnej instalacji do symulacji fizycznej oczyszczania gazu wielkopiecowego »» Rozstrzygnięty
ZP-410/2019
Dostawy
2019-01-24 2019-02-06 Dostawa wraz z instalacją komory mgły solnej z wyposażeniem »» Rozstrzygnięty
ZP-408/2018
Dostawy
2018-11-20 2018-11-29 Dostawa do Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach 4 kompletów obudów łożysk wraz z łożyskami dla dwóch walców, wykonanie dokumentacji technicznej obudów i zamontowanie ich na walcach w obecności pracowników obsługujących walcarkę »» Rozstrzygnięty
ZP/406/2018
Dostawy
2018-11-06 2018-10-09 Dostawa wraz z instalacją stanowiska do oznaczania redukcyjności rud żelaza zgodnie z normą PN ISO 4695 »» Unieważniony
ZP/404/2018
Dostawy
2018-05-25 2018-06-08 Dostawa wraz z instalacją stacjonarnego systemu do ciągłej analizy składu gazów odlotowych w układzie spiekania po stronie czystej »» Rozstrzygnięty
ZP/403/2018
Roboty budowlane
2018-04-30 2018-05-25 Przebudowa garaży, remont fragmentu ogrodzenia oraz rozbiórka rampy magazynowej i kiosku obsługi wagi »» Rozstrzygnięty
ZP/402/2018
Dostawy
2018-02-06 2018-03-13 Dostawa wraz z instalacją wysokorozdzielczego mikroskopu skaningowego elektronowego (SEM) wyposażonego w emiter Schottkyego FEG, detektory analityczne EDS i EBSD oraz zautomatyzowany system preparatyki próbek »» Rozstrzygnięty
ZP/401/2017
Usługi
2017-10-30 2017-11-24 Ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników Instytutu Metalurgii Żelaza »» Rozstrzygnięty
ZP/400/2017
Usługi
2017-09-29 2017-10-17 Modernizacja stanowiska do pomiarów chropowatości i konturu powierzchni »» Rozstrzygnięty
ZP/399/2017
Roboty budowlane
2017-04-06 2017-05-09 Kompleksowa modernizacja systemu centralnego ogrzewania w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach w zakresie: część I i część II »» Rozstrzygnięty
ZP/397/2016
Roboty budowlane
2016-06-01 2016-06-16 Prace budowlane prowadzone na terenie Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach w zakresie: zad. I Rozbiórka przewiązek pomiędzy budynkami L i T oraz zad. II Termomodernizacja elewacji budynku T »» Rozstrzygnięty
ZP/396/2016
Dostawy
2016-01-19 2016-01-29 Dostawa do Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach 4 kompletów obudów łożysk wraz z łożyskami dla dwóch walców, wykonanie dokumentacji technicznej obudów i zamontowanie ich na walcach w obecności pracowników obsługujących walcarkę »» Unieważniony

wersja do druku