×

Zamówienia publiczne < 30.000 €

Lista zamówień publicznych < 30.000 €

Kliknij na kolumnę tabeli, aby posortować według numeru, daty zamieszczenia, terminu składania ofert lub statusu.

1 2 » »|

Numer Data zamieszczenia Termin składania ofert Nazwa Status
Konkurs ofert
Dostawy
2018-12-06 2018-12-13 OGŁOSZENIE dotyczące dostawy termopar płaszczowych typu S do układów regulacji i pomiaru temperatury maszyn do prób pełzania w ilości min. 18 sztuk. »» Ogłoszony
Konkurs ofert
Usługi
2018-12-06 2018-12-14 OGŁOSZENIE na odbiór i wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w okresie I - XII. 2019r. »» Ogłoszony
Konkurs ofert
Dostawy
2018-11-22 2018-11-28 OGŁOSZENIE na dostawę sprzętu i oprogramowania firmy SIEMENS zgodnie z specyfikacją »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Usługi
2018-11-21 2018-11-26 OGŁOSZENIE dotyczące serwisu układów hydraulicznych oraz smarowania olejowego urządzeń linii LPS/B »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Dostawy
2018-11-20 2018-12-17 OGŁOSZENIE dotyczące modernizacji fragmentu wewnętrznej sieci wodociągowej Instytutu »» Ogłoszony
Konkurs ofert
Roboty budowlane
2018-11-16 2018-12-17 OGŁOSZENIE dotyczące modernizacji wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku A »» Ogłoszony
Konkurs ofert
Dostawy
2018-10-29 2018-11-07 Roczna dostawa czasopism naukowych i prasy codziennej wraz z kompleksową obsługą prenumeraty na rok 2019 »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Usługi
2018-10-29 2018-11-05 Opracowanie oprogramowania dla komputerowego wspomagania procesów technologicznych w stalowni COGNOR S.A. Oddział Ferrostal Łabędy »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Usługi
2018-10-29 2018-11-05 Opracowanie algorytmów dla wspomagania wdrożenia nowego procesu technologicznego prowadzonego w stalowni COGNOR S.A. Oddział Ferrostal Łabędy »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Roboty budowlane
2018-10-08 2018-10-25 Ogłoszenie dotyczące modernizacji wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku A Instytutu »» Unieważniony
Konkurs ofert
Roboty budowlane
2018-10-08 2018-10-25 Ogłoszenie dotyczące modernizacji fragmentu wewnętrznej sieci wodociągowej Instytutu »» Unieważniony
Konkurs ofert
Usługi
2018-08-21 2018-08-28 OGŁOSZENIE na przedłużenie wsparcia technicznego na oprogramowanie Proficy SCADA (Acceleration Plan) służące do zbierania, przetwarzania i wizualizacji danych SPP »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Usługi
2018-08-08 2018-08-16 Ogłoszenie dot. wykonywania rocznej obsługi serwisowej urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w Instytucie Metalurgii Żelaza »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Dostawy
2018-08-01 2018-08-07 OGŁOSZENIE dot. zakupu oprogramowania Veeam Backup służącego do wykonywania kopii zapasowych serwerów wirtualnych »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Roboty budowlane
2018-05-18 2018-06-11 Ogłoszenie na wykonanie prac budowlanych "Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu na hali nr 8" »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Usługi
2018-04-19 2018-04-25 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ORAZ UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA INSTYTUTU METALURGII ŻELAZA W GLIWICACH »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Dostawy
2018-04-12 2018-04-24 OGŁOSZENIE na roczną dostawę do Instytutu Metalurgii Żelaza materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserografów i urządzeń wielofunkcyjnych o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Usługi
2018-04-06 2018-04-13 OGŁOSZENIE na zatrudnienie pracownika naukowo – badawczego na podstawie umowy – zlecenie do realizacji projektu badawczego pt. „BIOGLASS opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o właściwościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych” o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. zł, a poniżej 30 000 EURO »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Usługi
2018-04-06 2018-04-13 OGŁOSZENIE na zatrudnienie pracownika naukowo – badawczego na podstawie umowy – zlecenie do realizacji projektu badawczego pt. „BIOGLASS opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o właściwościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych” o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. zł, a poniżej 30 000 EURO »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Dostawy
2018-03-15 2018-03-22 OGŁOSZENIE dot. rocznej dostawy do Instytutu Metalurgii Żelaza narzędzi i materiałów do przygotowywania próbek do badań »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Dostawy
2018-03-15 2018-03-22 Ogłoszenie na dostawę materiałów biurowych do Instytutu Metalurgii Żelaza »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Dostawy
2018-03-02 2018-03-12 OGŁOSZENIE na dostawę urządzania do pobierania próbek gazu w warunkach izokinetycznych »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Dostawy
2018-03-02 2018-03-12 OGŁOSZENIE na dostawę stacjonarnego systemu do grawimetrycznego pomiaru stężenia pyłów w rurociągu układu spiekania »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Usługi
2018-02-26 2018-03-05 OGŁOSZENIE dotyczące usługi serwisowej chłodni nadmuchowo-natryskowej linii LPS/B »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Dostawy
2018-02-22 2018-02-27 OGŁOSZENIE dot. zakupu rocznego wsparcia technicznego oraz subskrypcji baz obecnie użytkowanego oprogramowania zabezpieczającego sieć firmy CheckPoint o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Usługi
2018-01-12 2018-01-22 OGŁOSZENIE na dostawę wody źródlanej do Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Dostawy
2017-11-03 2017-11-10 Zakup i instalacja dwóch serwerów ze wsparciem dla oprogramowania wirtualizacyjnego Vmware ESXi 6.5 wraz z oprogramowaniem wirtualizacyjnym WmWare VSphere Essentials Plus oraz zakup karty sieciowej 10 Gb »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Usługi
2017-10-17 2017-10-30 Ogłoszenie na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej dla Instytutu Metalurgii Żelaza »» Rozstrzygnięty
konkurs ofert
Dostawy
2017-10-16 2017-10-27 Ogłoszenie na roczną dostawę czasopism naukowych i prasy codziennej wraz z kompleksową obsługą prenumeraty na rok 2018 »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Usługi
2017-08-09 2017-08-18 Przedłużenie wsparcia technicznego na oprogramowanie Proficy SCADA (GlobalCare) służące do zbierania, przetwarzania i wizualizacji danych SPP »» Rozstrzygnięty

wersja do druku

1 2 » »|